Türk yazar, gazeteci, tarihçi, milletvekili Ahmet Rasim 1864’te İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Babasının kendi doğmadan önce ailesini terk etmesi nedeniyle annesi tarafından yetiştirildi. Eğitimine 1875’de Darüşşafaka’da başlayıp 1883’te birincilikle bitirdi. Kendi çabasıyla Fransızca öğrenen yazar mezun olduktan sonra Posta ve Telgraf Nezareti'nde memur olarak çalıştı. Memuriyetin kendisine göre olmadığını anlayan Rasim, hayatını yazar olarak kazanmak istedi.


“Yolcu” adındaki ilk tercüme yazısı Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlandı. Ardından Ceride-i Havadis’te fenni konularla ilgili tercümeler yapmaya ve yazılar yazmaya başladı. Bir dönem Mekteb-i Behrami ve Komonto Musevi okullarında öğretmenlik yaptı fakat 1885’ten sonra kendini tamamen gazeteciliğe verdi. “Leyal-i Izdırap”, “Meşak-ı Hayat” ve “Afife” romanlarını Servet-i Fünun dergisinde tefrika etti. Servet-i Fünun yazarlarının genel edebi çizgisini değil, Doğu ve Batı edebiyatının olumlu yanlarını sentez haline getirmeyi amaçlayan edebi anlayışı benimsedi. 1908’de Hüseyin Rahmi ile birlikte “Boşboğaz ile Güllâbi” adlı bir mizah gazetesi çıkardı. Dönemin birçok ünlü gazete ve dergilerinde yazılar yazdı. 1898’de muhabir olarak Suriye'ye, 1916’da Romanya cephesine gitti.


Okullar için tarih, dil bilgisi, imlâ ve aritmetik gibi çeşitli konularda kitaplar yazdı. Liselerde okutulmak üzere Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi adında yeni harflerle dört ciltlik yapıt hazırladı ve bu yapıt Meydan gazetesinde yayımlandı. Menâkıb-ı İslâm adlı eseriyle II. Abdülhamit'ten Mecîdî nişanı alan yazar, inceleme, araştırma ve gözleme dayanan yazılar yazıp kitap haline getirdi. Müzik alanında da eserler verdi.

1927’de TBMM'nin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde milletvekilliği yapan yazar sağlık sorunları nedeniyle meclis oturumlarına bile katılamadı. Ahmet Rasim 1932 yılında hayatını kaybetti. 


Tür: Roman, Şiir, tarih, fıkra, makale, ders kitapları

Öne çıkan eserleri: Şehir Mektupları, İlk Sevgi, Leyâl-i IstırapAfife, İki Günahsız Sevda, Gecelerim, Falaka, , Meşakk-ı Hayat, Tarih ve Muharrir

Bir alıntı: “Yaz geceleri, sıcağın baskınından bezip de Beyoğlunun geniş caddelerinden süzülerek Şişli taraflarında ufak ufak esen poyraza göğüs vermekte de bir tat varmış.”