Kapı Yayınları eski - yeni söz ustalarının ve araştırmacıların zengin dünyasını günümüz okurlarıyla buluşturmayı amaçlayarak 2004 yılında Alfa Basım Yayınları'nın bünyesinde kuruldu. Yayın anlayışını “Gelenekten modernliğe açılan kapı” olarak ifade eden Kapı Yayınları, bu doğrultuda her yönüyle Osmanlı İmparatorluğu, Şehir kültürü, folklor,  Şarkiyatçılık üzerine çalışmalar, romanlar, hikâyeler gibi farklı türlerde pek çok kitap yayınladı. Bunların yanı sıra İslamiyet, Felsefe, Kültür, Edebiyat, Dilbilim Araştırmaları ile yayın yelpazesini genişletti.