İletişim Yayınları 1982 yılında etkili, yaygın ve kurumlaşmış bir yayıncılık faaliyeti yoluyla, 12 Eylül rejimi koşullarındaki temel demokratikleşme sorununun üzerine eğilme düşüncesiyle kuruldu. Yayın hayatına gazetecilik alanında faaliyetlerde bulunarak başladı. İlk ürünü olan İMBA Ekonomi Bülteni, sonrasında YeniGündem adını aldı ve başlangıçta on beş günlük, ilerleyen zamanlarda haftalık olarak bir süre yayın hayatına devam etti. İletişim Yayınları'nın 1984-1988 yılları arasındaki döneminde süreli yayınlar ön plana çıktı. 1988 başında ise bir dönüm noktası yaşayan yayınevi, ansiklopedik eserlere ve kitaplara yönelmeye başladı ve bu alanda pek çok çalışmaya imza attı. Yayınevi ansiklopedist çalışmalarını Cep Üniversitesi adıyla küçük kitapçıklar ile Başvuru Kitapları şeklinde iki kola ayırdı ve yeni yazarların eserlerine de yer verdi. İletişim Yayınları, Dünya ve Türk edebiyatının önde gelen eserlerinin yanında Araştırma-İnceleme,  Anı, Tarih, SanatHayat kitap dizisi başlıkları altındaki çalışmalarıyla yayın hayatına devam ediyor.