Bugün 125 kisi bu ürünü görüntüledi

Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu

1. Hamur
Kapak: Karton
361,00 ₺ Yayıncı Liste Fiyatı : 380,00 ₺

3 İş Günü İçinde Kargoda

395 TL ve üzeri standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!


Puanınız

1. BÖLÜM

TÜRK TİCARET KANUNUNUN UYGULAMA ALANI

TÜRK TİCARET KANUNUNUN UYGULAMA ALANI, HÜKÜMLER VE TİCARİ İŞLER

TİCARİ DAVALARIN KONUSUNU TEŞKİL EDEN HUKUK DAVALARI

TİCARİ DAVALARDA TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

TİCARİ DAVALARIN VE ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNİN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER VE DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

TİCARİ DAVALARDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

TİCARİ İŞLERDE FAİZ VE FAİZE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER

YARGITAY KARARLARI

 

2. BÖLÜM

TİCARİ İŞLETME

1.KISIM

TİCARİ İŞLETME - TACİR

TİCARİ İŞLETME TANIMI, TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN KAPSAMI VE GENEL UNSURLARI

TİCARİ İŞLETME DEVRİNDE MARKA, PATENT VE SINAÎ HAKLARIN DURUMU VE BİLİNMESİ GEREKENLER

TACİR TANIMI, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE TACİRLİK, TÜZEL KİŞİ OLAN AMA TACİR SAYILMAYANLAR

TACİR OLMANIN GENEL HÜKÜMLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, TACİRLERDE İHBAR VE İHTARLARIN HANGİ HALLERDE GEÇERLİ SAYILACAĞI

HANGİ DURUMLARDA TİCARİ BORÇ ADİ BORCA DÖNÜŞÜR DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TACİRLERDE ÜCRET İSTEME, FATURA VE TEYİT MEKTUBU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE İTİRAZ SÜRESİ

TACİRLER ARASINDAKİ TİCARİ SATIŞ, MAL DEĞİŞİMİ VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR

YARGITAY KARARLARI

2.KISIM

TİCARET SİCİLİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BİLİNMESİ GEREKENLER

TESCİL TALEBİNDE KİMLER İLGİLİDİR VE TESCİL TALEP ŞEKLİ

TİCARET SİCİLİNDE TESCİL SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİKLERDE BİLİNMESİ GEREKENLER

TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ, GEÇİCİ TESCİL, TESCİLE DAVET VE CEZA

YARGITAY KARARLARI

3.KISIM

TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI

TACİRİN TİCARET UNVANI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE TİCARİ İŞLETMESİNE AİT YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ZORUNLULUKLAR (7099 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİLİKLER)

MERKEZİ TÜRKİYE'DE BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERDE ŞUBELERE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR

MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİNDE TESCİL VE YAPILACAK İŞLEMLER

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE TİCARET UNVANININ ŞEKLİ

TİCARET UNVANININ KORUNMASI VE DEVRİNE DAİR ÖNEMLİ HUSUSLAR

TİCARET UNVANI İLE İŞLETME ADINA TECAVÜZ EDİLEN KİMSENİN HAKLARI VE İŞLETME ADINDA TESCİL

 

4.KISIM

HAKSIZ REKABET

HAKSIZ REKABET VE HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER

HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI, ÇEŞİTLİ DAVALAR VE ZAMANAŞIMI

HAKSIZ REKABETTE İHTİYATİ TEDBİRLER VE CEZA SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI

5.KISIM

TİCARİ DEFTERLER

TACİRLERİN TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, E-DEFTER VEYA KÂĞIT ORTAMINDA TUTULAN DEFTERLERDE ONAY ZAMANLARI

ENVANTER, ENVANTERİ KOLAYLAŞTIRICI YÖNTEMLER İLE AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARA DAİR HÜKÜMLER

TACİRLERİN BİLANÇOLARINDA GÖSTERMESİ GEREKEN SORUMLULUK İLİŞKİLERİ VE DEĞERLEME İLKELERİ

TACİRLERİN SAKLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BELGELER, SAKLAMA SÜRESİ, İBRAZ VE BELGELERİN ZIYAA UĞRAMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ VE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENİNDE UYULMASI GEREKEN ZORUNLULUKLAR

YARGITAY KARARLARI

6.KISIM

CARİ HESAPLAR

CARİ HESABIN GEÇERLİ OLMA ŞEKLİ, GENEL HÜKÜMLER VE TACİRLER İÇİN ÖNEMİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİNDE BAKİYE KAPANIŞI, KABUL VE FAİZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

CARİ HESABIN SONA ERMESİ, BAKİYENİN HACZİ DURUMLARI VE ZAMAN AŞIMI

YARGITAY KARARLARI

7.KISIM

 

ACENTELİK

ACENTELİK, UYGULAMA ALANI VE YETKİLERİ

ACENTENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ACENTENİN HAKLARI VE ACENTELİĞİN SONA ERMESİ

YARGITAY KARARLARI

3. BÖLÜM

TİCARET ŞİRKETLER

1. KISIM

ŞİRKET TÜRLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

TİCARET ŞİRKET TÜRLERİ VE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ 

TİCARET ŞİRKETLERİNDE NELER SERMAYE OLARAK KONULABİLİR VE SERMAYE HÜKÜMLERİ

ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLARININ, SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ALACAKLILARIN HAKLARI VE HACZİ

2.KISIM

KOLLEKTİF ŞİRKET

KOLLEKTİF ŞİRKETİN NİTELİĞİ KURULUŞU, ZORUNLU KAYITLAR VE NOKSANLIKLARIN SONUÇLARI

KOLLEKTİF ŞİRKETTE YÜKÜMLÜLÜKLER VE YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUKLAR

KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI, ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE YÖNETİM

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ŞİRKETİN VE ORTAKLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ VE ALACAKLILARIN DURUMU

KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ, İSTİSNALAR, ORTAKLARIN ŞİRKETTEN AYRILMASI VE TASFİYE İŞLEMLERİ

KOLLEKTİF ŞİRKET

YARGITAY KARARLARI

3.KISIM

KOMANDİT ŞİRKET

KOMANDİT ŞİRKET NİTELİĞİ, ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

KOMANDİT ŞİRKETLERDE ŞİRKETİN VE ORTAKLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 211

KOMANDİT ŞİRKETLERDE SERMAYENİN AZALTILMASI VE ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE SORUMLULUKLAR

YARGITAY KARARLARI

3. BÖLÜM

TİCARET ŞİRKETLERİ

4.KISIM

ANONİM ŞİRKET

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL HÜKÜMLER, KURULUŞ VE TEMEL İLKELER

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU, GÖREV SÜRESİ, BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ VE SİGORTA

KONUSU

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ, GÖREVDEN ALMA, GÖREV DAĞILIMI VE YÖNETİM KURULUNDAKİ TÜZEL KİŞİLERİN

DURUMU

ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİNE DAİR KAPSAM VE SINIRLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE GÖREVLER, YETKİLERİN KAPSAMI, DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU, ÇAĞRI VE BİLDİRİM YÜKÜMÜ

ANONİM ŞİRKETLERDE İFLAS ERTELEME VEYA YENİ ADIYLA

KONKORDATO

PAY SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİMİN RİSK SAPTAMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI NELERDİR VE ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞIYLA İLGİLİ HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİMİN KAPSAMI VE DENETİMİNİ YAPTIRMAYANLARIN DURUMU

ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİ, DENETÇİ SEÇİMİ, GÖREVDEN ALMA VE SÖZLEŞMENİN FESH

ANONİM ŞİRKETLERDE KİMLER DENETÇİ OLABİLİR

ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE GÖRÜŞ YAZILARI

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ŞEKİLLERİ VE GENEL KURULLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

ANONİM ŞİRKERLERDE PAY SAHİBİNİN KİŞİSEL HAKLARI

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER

BUTLAN

ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR ÖZELLİKLİ KONULAR

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI VE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE SERMAYE KOYMA BORCU

PAY BEDELİNİ İFA BORCU VE İFA ETMEMENİN SONUÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE PAY İLE İNTİFA SENETLERİNE DAİR ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

MENKUL KIYMETLER/BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER

MENKUL KIYMETLER/ KÂR-KAZANÇ VE TASFİYE PAYI

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORLARINI HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YEDEK AKÇELERE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ KONULAR

ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUKLAR, ŞİRKET ZARARININ TAZMİNİ, ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME

ANONİM ŞİRKET

YARGITAY KARARLARI

5.KISIM

 

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET VE İLGİLİ

HÜKÜMLER

6.KISIM

LİMİTED ŞİRKET - ŞİRKETLER TOPLULUĞU

ŞİRKETLERE DAİR SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

LİMİTED ŞİRKETLER TANIM VE KURULUŞ HÜKÜMLERİ

TANIM VE KURULUŞ

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE, KURULUŞ VE BAĞLAYICI HÜKÜMLER

SERMAYE

LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, SERMAYE ARTIRIMI VE SERMAYE AZALTILMASI

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI (MİRAS, EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VE İCRA)

LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE ORGANLARIN YETKİLERİ

ŞİRKETİN ORGANLARI

LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL, YÖNETİM, GÖREV, YETKİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME SEBEPLERİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HÜKÜMLERİ, BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLERDE PAY ORANLARI, HÜKÜMLER VE SORUMLULUKLAR

ŞİRKETLER TOPLULUĞU

DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İNTERNET SİTESİ

ZORUNLULUĞU

ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL, YÖNETİM VE MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI YAPILMASI HÜKMÜ VE BİLİNMESİ GEREKENLER

YARGITAY KARARLARI

4.BÖLÜM

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME - BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME UYGULAMA ALANI VE KAVRAMLAR

ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BİRLEŞME HÜKÜMLERİ VE ORTAKLIK PAYLARINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

ŞİRKETLERDE BÖLÜNME VE ÖZELLİKLİ KONULAR

ŞİRKETLERDE TÜR DEĞİŞTİRME VE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ

KONULAR

YARGITAY KARARLARI

5.BÖLÜM

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

1.KISIM

POLİÇE - NAMA YAZILI SENETLER - HAMİLE YAZILI SENETLER

BONO VEYA EMRE YAZILI SENETLER

KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI, GENEL HÜKÜMLER VE DEVRİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

NAMA YAZILI SENETLER TANIMI VE ALACAKLININ HAKKINI İSPATI

TANIMI

HAMİLE YAZILI SENETLER TANIMI, İPTAL KARARI, ÖDEME YASAĞI VE HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

KAMBİYO SENETLERİ, POLİÇENİN DÜZENLENMESİ, ŞEKLİ VE CİRO

POLİÇEDE KABUL ŞEKLİ, AVAL VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

POLİÇEDE KABUL ETMEME VE ÖDEMEME HALLERİNDE HAMİLİN BAŞVURMA HAKLARI VE POLİÇEDE SURET

POLİÇE SENET METNİ DEĞİŞİKLİĞİ - ZAMAN AŞIMI VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BONO VEYA EMRE YAZILI SENEDİN UNSURLARI, UYGULANACAK HÜKÜMLER VE SORUMLULUKLAR

YARGITAY KARARLARI

2.KISIM

ÇEK

ÇEKLERİN DÜZENLENMESİ, ŞEKLİ VE KAREKOD İLE ÇEK BİLGİ ERİŞİMİ

ÇEKTE MÜNFERİT UNSURLAR VE ÇEK KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN

ŞARTLAR

ÇEKTE DEVREDİLEBİLİRLİK, CİRO VE ELDEN ÇIKAN ÇEKİN DURUMU

ÇEKTE AVAL, MUACCELİYET, ÖDEME İÇİN İBRAZ UNSURLARI VE ÇEKTEN CAYMA

ÇEKTE ÖZEL HALLER, CİROLARIN İNCELENMESİ VE YABANCI ÜLKE PARASIYLA ÖDENECEK ÇEKTE BİLİNMESİ GEREKENLER

ÇİZGİLİ ÇEKİN HÜKÜMLERİ VE HESABA GEÇİRİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN ÇEK

ÇEK HAMİLİNİN BİLMESİ GEREKEN HAKLARI VE ÖDEMEME HALİNDE İZLENECEK YOL

SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK, ÇEKİN BİRDEN FAZLA NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ VE ZAMANAŞIMI

ÇEKTE SÜRELERİN HESAPLAMA BİÇİMİ, UYGULANACAK HÜKÜMLE VE KANUNLAR İHTİLAF

3.KISIM

DİĞER EMRE YAZILI SENETLER - UMUMİ MAĞAZALAR

DİĞER EMRE YAZILI SENETLERDE KABUL VE GENEL HÜKÜMLER

UMUMİ MAĞAZALAR, MAKBUZ SENEDİ VE VARANTTA BİLİNMESİ

GEREKENLER

YARGITAY KARARLARI

6.BÖLÜM

TAŞIMA İŞLERİ

TAŞIMA İŞLERİNDE GENEL HÜKÜMLER VE ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ

EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

TAŞIMA SENETLERİNİN İSPAT GÜCÜ, YÜK SENEDİ, TEHLİKELİ EŞYA, AMBALAJ VE İŞARETLERİN ÖNEMİ

EŞYA TAŞIMA İŞLERİNDE YÜKLEME-BOŞALTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SORUMLULUKLAR VE ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)

GÖNDERENİN KISMİ TAŞIMAYI İSTEM HAKKI VE YÜKLEME SÜRESİNE UYULMAMASI HALİNDE TAŞIYICININ HAKLARI

TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

TAŞIMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI-GÖNDERİLENİN HAKLARI VE ÖDEME BORCU

ÖDEMELİ TESLİM, TAŞIMA SÜRESİ VE ZIYA KARİNESİ

TAŞIYICININ SORUMLULUKLARI, ZIYA VE HASAR DURUMLARINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASINDA HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

GÖNDERENİN ÖZEL HÂLLERDE SORUMLULUĞU VE TAŞIYICININ SORUMLULUKTAN KURTULMA SEBEPLERİ

DEĞİŞİK TÜR ARAÇLA TAŞIMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER

YOLCU TAŞIMADA BİLİNMESİ GEREKENLER VE YOLCULARIN HAKLARI

YOLCU TAŞIMADA BAGAJA DAİR BİLİNMESİ GEREKEN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞUNDA HÜKÜMLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE DİĞER BİLİNMESİ GEREKENLER

YARGITAY KARARLARI

  • Kapak Türü: Karton
  • Yayın Dili: Türkçe
  • Sayfa Sayısı: 633
  • Basım Tarihi: Temmuz 2019
  • Kaçıncı Baskı: 1.Baskı
  • Son Basım Tarihi: Temmuz 2019
  • Ebat: 16 X 23,5