Bugün 325 kisi bu ürünü görüntüledi

Yaklaşım Dergisi Sayı: 267 Mart 2015

1. Hamur
Kapak: Karton
31,98 ₺ Yayıncı Liste Fiyatı : 37,62 ₺
Stokta Yok

279 TL ve üzeri standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!


Puanınız

2014 Yılında Elde Edilen Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı (E–Yaklaşım), İmdat Türkay

2014 Yılında Elde Edilen Gelirlerinin Toplanması, Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler (E–Yaklaşım), Mehmet Yücel

2014 Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi (E–Yaklaşım), Suat Sarıgül

Katma Değer Vergisinde Diplomatik İstisna Uygulamasında Son Duruma Bakış (E–Yaklaşım), Mustafa İnanç

Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanı (E–Yaklaşım), Metin Eren – Zehra Kayapınar

Vakıflar ve Vakıflara Bağlı İktisadi İşletmelerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Vakıflar Tarafından Müzayede Yoluyla Yapılan Satışların Değerlendirilmesi (E–Yaklaşım), Erhan Örnek – Aydan Ak

İşletme Ortağı ile İşletme Arasındaki Para Hareketleri ve Tevsik Zorunluluğu (E–Yaklaşım), Murat Uçkun – İbrahim Necdet Ayyıldız

Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar KDV’den İstisna mı Edildi? (E–Yaklaşım), Coşkun Çekiciler – Ahmet Örgen

Mesleki Birlik ve Odalara Yapılan Aidat Ödemeleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirim Konusu Yapılabilir mi? (E–Yaklaşım), Mehmet Fil – Nimet Fil – Nazım Karagöz

Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Belge Kapsamında Teslim Edilen Makine, Teçhizat ve Hizmetler Nelerdir ve Teslim Edilen Bu Makine ve Teçhizatlara İlişkin Sonradan Alınan Hizmetlerde KDV Tahsili Mümkün müdür? (E–Yaklaşım), Özgür Altın Akyüz – Sinem Yeşildağ Demir

Çevrenin Vergilendirilmesi: Plastik Poşetler Üzerindeki Vergisel Uygulamalar (E–Yaklaşım), Mehmet Nar

Vergide Tahsil Zamanaşımı Re’sen Dikkate Alınmalıdır (E–Yaklaşım), Mustafa Alpaslan

Üretici Birlik Faaliyetlerinin; Kurumlar, Gelir, KDV ve Vergi Usul Kanunlarına Göre Mükellefiyet Durumları (E–Yaklaşım), Ramazan Cenk

Takdir Komisyonları Vergi İnceleme Raporuna İstinaden KDV İndirim Reddiyatı Yapabilirler mi? (E–Yaklaşım), Faruk Işık

İnternet Sitesi İşyeri Sayılır mı? (E–Yaklaşım), Abdullah Armağan

Vergi İncelemesine Tabi Tutulmaksızın Düzeltilen Beyanlar (E–Yaklaşım), Mustafa Sefa Kara

Banka Promosyonlarının Vergilendirilmesi (E–Yaklaşım), Bilal Kerim Yasin İspir

İşçiye Ödenen İstihkakın Banka, Benzeri Finans Kurumları ve Posta İdareleri Aracılığıyla Ödenmesi Bağlamında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu (E–Yaklaşım), Mert Ekşi – Fırat İnsel

e–Ticarette Vergilendirme Yetkisi (E–Yaklaşım), Adil Aydın

Vergi İnceleme Elemanları Tarafından Özel Esaslar Tablosu Hangi Durumlarda Düzenlenir? (E–Yaklaşım), Abdullatif Karabalık – Muhammet Bayram

Duran Varlık Satışında Yapılan Hatalı Muhasebeleştirme ve Öneriler (E–Yaklaşım), Mustafa Teke

Şüpheli Alacaklarda Ne Zaman Karşılık Ayrılır ve Koşulları Nelerdir? (E–Yaklaşım), Özlem Ayyıldız Taylan

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi ve Özellik Arzeden Durumlar (E–Yaklaşım), Zafer Anadolu – Ceyhun Büyükzımbır

Yurt Dışı Borçlanması ve Belgelendirme (E–Yaklaşım), Davut Eker

Asgari İşçilikte SMMM–YMM İncelemesi (E–Yaklaşım), Mahmut Çolak

6552 Sayılı Yasa Yurt Dışı Borçlanmasıyla Emekli Olacak Kadınlara Erken Emeklilik Yolunu Açtı (E–Yaklaşım), Vakkas Demir

Kısmi Ödeme Yapanlar ile Primlerini Geri Alanlar Usulsüz Oda–Sicil Kayıtlarından Dolayı Geçersiz Sayılan Sigortalılıklarını İhya Edebilecek mi? (E–Yaklaşım), Fazıl Kara

İşyerinin Bekar Odasında Mesai Saatleri Dışında Yaşanan İntihar İş Kazası Sayılır mı? (E–Yaklaşım), Ali Osman Gündoğdu

4857 ve 5510 Sayılı Kanunda İşçiler İçin Hak Düşürücü Süreler (E–Yaklaşım), Ersin Umdu

Proje ve Danışmanlık İşlerinde İşyeri Tescili Sorunu (E–Yaklaşım), Davut Uluöz

Emeklilik İşlemlerinde Hizmet Birleştirilmesi Zorunlu mudur? (E–Yaklaşım), Mehmet Uğur

Emeklilikte Son Yeni Yıl Kuralından Ne Anlaşılmalıdır? (E–Yaklaşım), Murat Araz

Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma Koşulları ve Hesaplanması (E–Yaklaşım), Ahmet Özcan

İsteğe Bağlı Sigortalı Olunca Yetim Aylığı Kesilmez (E–Yaklaşım), Derda Akcan

İşçinin Otuz Günlük Ücret Tutarını Aşacak Şekilde Zarara Yol Açması (E–Yaklaşım), Ekrem Taşbaşı

Yüklenici İşçilerinin Kıdem Tazminatında Belirli Süreli Sözleşme Sorunu (E–Yaklaşım), Abdurrahman Çalık

Çağrı Üzerine Çalışma Kavramı ve İş Kanunu Çerçevesinde Uygulaması (E–Yaklaşım), Ufuk Yola

Çalışmaya Devam Ederken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemelerin Avans Mahiyetinde Sayılması ve Örnek Kıdem Tazminatı Hesabı (E–Yaklaşım), Tuncay Kaya

2014 Yılında Kadrosuzluk, Yaş Haddi ve Vazife Malûllüğü Nedeniyle Aylık Bağlananlar ile Memurun Vefatı Sebebiyle İkramiye Ödenen Hak Sahipleri 30 Yıldan Fazla Olan Hizmetler İçin İkramiye Talep Edebilir mi? (E–Yaklaşım), Akın Şimşek

Raporlu İşçinin İş Akdi Kuralına Uyulursa Feshi Geçerli Olur (E–Yaklaşım), Vedat İlki

Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayan İşçinin İzin Hakkı (E–Yaklaşım), Mehmet Akif Özdemir

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi (E–Yaklaşım), Selahattin Tuncer

Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller (E–Yaklaşım), Soner Altaş

Rekabet Kurumu ile EPDK Arasındaki İşbirliği Protokolü (E–Yaklaşım), Murat Özeyranoğlu

Hileli Vergi Suçlarında Zamanaşımı (E–Yaklaşım), Nazlı Gaye Alpaslan

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Fazla Çalışma Anlaşmazlıklarının Çözümünde Yöntem (E–Yaklaşım), Şevket Tezel

Çalışılmadığına Dair Bildirim Nasıl Yapılır ve Yapılmaması Durumunda Ceza Uygulanır mı? (E–Yaklaşım), Ertuğrul Gezen

Bir İPC Sebebi Olarak Kayıt ve Belge İbraz Edilmemesi Haline Dair Özel Durumlar (E–Yaklaşım), Osman Özbolat

Kağıdın Hükmünden Yararlanma Konusunda Damga Vergisi Uygulaması–II, Nuri Değer

Vakıf Üniversitesine Çek, Senet ya da Cari Hesap Yoluyla Yapılan Bağışların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu, Ahmet Erol

Yurtdışına Gönderilen Personele Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi–I, Tahir Erdem

Konut Tapu Harcında Artan Oranlı Tarife Usulü: Ülke Örnekleri ve Türkiye Açısından Değerlendirme, Hasan Aykın

Veraset Yoluyla Kendisine Mülk İntikal Eden Emeklilerin Emlak Vergisi İndirim Hakkı Sona Erer mi?, Tayfun Şahin

Rant Vergisinde Türkiye ve Dünyada Son Durum, Mehmet Yaşin

2014 Yılında Elde Edilen ve Stopaj Yoluyla Vergilenen Gelirlerin Beyanı, Mehmet Emin Akyol

Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararının Tespitine Yönelik Olarak Uygulamada Yaşanan Sorunlar, Hulisi Önder

Serbest Meslek Faaliyetlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Gelir Vergisi ve KDV Açısından Farklılığı ve Bu Durumun Sakıncaları, Arif Bayram

Vergi Kanunları ve İş Kanunu Çerçevesinde Ücretler ve Ödenmesi, Mehmet Fatih Gür – Hanifi Karahan

Transfer Fiyatlandırmasında Raporlamaya İlişkin Yaptırımların Analizi, Fuat Usta

Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödenmesi, İlyas Meriç

Yenileme Fonunun Kullanılmasında Üç Yıllık Sürenin Hesabı, Altar Ömer Arpacı

2014 Takvim Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyan Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, Levent Başak

Sözleşmelerin Süresinde Meydana Gelen Değişikliklerin Damga Vergisine Etkisi, Mehmet Emek Kurt

Distribütör Şirketlerin Yabancı Şirketler Açısından Türkiye’de İşyeri Oluşturmasıyla İlgili Gelir İdaresi’nin Son Özelgesi, Selman Koç

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5–e Maddesinde Düzenlenen İstisnada Taşınmazlar İçin Sürenin Hangi Tarihte Başlayacağı Tartışması, Kazım Yılmaz

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi, Fatih Gündüz

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Yurt Dışında Ödemiş Oldukları Vergilerin Mahsubu, İlhan Çetin

Nev’i Değiştiren Şirketlerde Vergi Kanunları Yönünden Yapılması Gereken İşlemleri, Serdar Kuşcu

Rezidans ve Hom Ofislerde KDV Uygulaması–II, Sabri Arpaç

Danıştay’dan İnşaatçılara Net Alan ve KDV İade Müjdesi, Abdullah Tolu

Mal veya Hizmet Alımından Vazgeçme Tazminatlarında KDV, İbrahim Ercan

İşçi Hakları Açısından İş Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre İşyerinin Devri, Müjdat Şakar

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Bitimi ile İş Sözleşmesi Sona Eren İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi?, Celal Tozan

Hizmet Akdiyle ve Bağımsız Çalışan Sigortalılara Hastalık ve Analık Hallerinde Verilen Ödenekler, Ataman Yılmaz

İş Kazası Bildirimi Yapmayanlara İdari Para Cezasını Kim Uygulayacak?, Erdoğan Üvedi

Özel Hastanelerin Yeni Yükümlülükleri, Ö. Hakan Çavuş

Hazırlama, Tamamlama ve Temizlik İşlerinde Çalışan İşçilerin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Müslim Demir

İstirahatli Sayılan Sigortalıların Prim Gün Sayılarının Nasıl Hesaplanacağı, Süleyman Tunçay

Kapıcılara Ödenecek Kıdem Tazminatından Kat Malikleri mi? Yoksa Kiracılar mı Sorumludur?, Cengiz Büyükbirer

İşçinin İşe Devamsızlığı Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Haklı Nedenle Feshedilmesi, Umut Topcu

Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi, Arif Temir

İşveren Olan Bağ–Kur’luların Prim Hesabında Neler Değişti, Eyüp Sabri Demirci

Hizmet Çakışmaları Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, Cengiz Türkcan

Basın Mesleğinde Çalışanların Fiili Hizmet Süresi Zammı, Sevgi Üvedi

Stajyer Öğrencilere Ödenen Ücretlerden Kesinti Yapılır mı?, Murat Özdamar

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Geriye Dönük Alınabilir mi?, Fahri Mahir Dündar

Sigortalıların SGK Tarafından Resen Tescil Edilmesi Durumunda İdari Para Cezası Uygulanmakta mıdır?, Coşkun Bilgin

Emekli Olduktan Sonra Şirketi Gayrifaal Olan Emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilir mi?, Süleyman Uzunoğlu

Ayda Bir Gün 4–a (SSK) Çalışması Bulunan ve Ticari Faaliyeti Devam Eden Emeklinin Maaşından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilir mi?, S. Mehmet Keleş

İhaleli İşlerin Doğrudan Temin Usulü ile Yapılması ve Asgari İşçilik Uygulaması, Mehmet Demirci

Evde Bakım Maaşı Miktarı Ne Kadardır, Kimlere ve Hangi Şartlarda Ödenir?, Erden Çakar

Sigortalının Birden Fazla İş Kazasına Uğraması veya Meslek Hastalığına Yakalanması Durumunda Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması, Reşat Merttir

Prime Esas Kazanç Üst Sınırını Aşan Ödemelerin SGK’ya Bildirimi, Mehmet Karakoç

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Netleşti, Mehmet Fatih Geleri

Borç Nedeni ile Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, Mahmut Yavaşi

Torba Kanun ile Gayrifaal Şirket ve Kooperatiflerin Kolay Tasfiye ve Terkinine İlişkin Sürenin Uzatılması, Mustafa Yavuz

Anonim Şirketlerin Denetçilere Karşı İbraz Yükümlülüğü, Ufuk Ünlü

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Yasaklar Kapsamında Çizilen Hareket Alanı, Salih Çalal

Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisine İlişkin Yenilikler, Serbay Moray

6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Bağlamında Mesafeli Sözleşmeler, Yasin Yavuz

İhtirazi Kayıtlı Beyanname Verilen ve Dava Aşamasındayken Yapılan Vergi İncelemesinin Hukuki Sonuçları, Fatih Adıgüzel Güler – Serdal Arslan

İş Kanunu’ndaki İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru ve İtiraz, Hamit Tiryaki

İdari Para Cezalarında Mirasçıların Sorumluluğu, Arif Türker Kızılova

Hizmet Tespit Davaları ve 6552 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler, Emin Ataş

  • Yayın Dili: Türkçe
  • Sayfa Sayısı: 318
  • Basım Tarihi: Mart 2015
  • Kaçıncı Baskı: 1.Baskı
  • Son Basım Tarihi: Mart 2015
  • Ebat: 16 X 24

Yazarın Diğer Kitapları
Okurlarımız Bunları da Beğendi