TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ


TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.


TAM ADRES, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı : TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No : 0613067710400016

İletişim Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. HALKALI CAD. ERCEM PETROL 234/B KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Telefon No : 0850 259 1919

E-Posta adresi : [email protected]

KEP Adresi : [email protected]


İşlenen kişisel verileriniz 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad Soyad, İmza, TC Kimlik No, Unvan, Vergi Kimlik No

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, Görsel Kayıtlar, İşitsel Kayıtlar

Finans 

Banka Hesap Bilgileri, IBAN No

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik Kamarası Kayıtları

Hukuki İşlem

Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

İletişim

İletişim Adresi, Telefon No, E-Posta Adresi

İşlem Güvenliği

Şifre Ve Parola Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Diploma Bilgileri, Oda Sicil No, Sertifikalar

Müşteri İşlem

Borç Bilgisi, Çek Ve Senet Bilgileri,


Kişisel veri toplamanın yöntemi 

Kişisel verileriniz KVKK gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla mevzuata uygun olarak toplamaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz; 

 1.  Şirketimize vermiş olduğunuz kartvizitlerinizle, 
 2. Şirketimiz ile aranızda akdedilen sözleşmeler, verdiğiniz hizmet kapsamında elde edilen fiziki ve elektronik belgelerle,
 3. Şirket merkez, şube ve depolarında yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla,
 4. Şirket ile kurmuş olduğunuz iletişim (mail, telefon vb.) kanalı vasıtasıyla elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

  • Şirketimizin yasal mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülükleri kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (fatura, cari kart oluşturulması vb.) amaçlarıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca Şirketimiz ile aranızdaki sözleşme kapsamında kimlik ve finans bilgileri,
  • Mal veya Hizmet satın alımlarında ve satışlarda teklif formlarının alınması, iade formlarını alınması, mal/hizmet satış, ürünlerin gönderimi amacıyla şirketimizle akdedilen sözleşmenin ifasına dayanarak,
  • Mal/ hizmet satın alım ve satışlara ilişkin sözleşme süreçlerin yürütülmesi kapsamında KVKK madde 5/2-c uyarınca şirketimiz ile aranızdaki sözleşme ve madde 5/2-e uyarınca bir hakkın tesisi kapsamında,
  • Kurumsal iletişimin sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK madde 5/2-c uyarınca sözleşme ilişkisine dayanarak iletişim bilgileri,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçleri kapsamında KVKK madde 5/2-c uyarınca sözleşme ilişkisine dayanarak tarafınızla iletişim kurulması, hizmet alınması,
  • Şirketi ziyaret etmeniz halinde, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla KVKK madde 5/2-f uyarınca şirket meşru menfaati kapsamında güvenlik kamerası kayıtları,
  • Şirket internet ağını kullanmanız halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında log kayıtlarının oluşturulması amacıyla kimlik, işlem güvenliği ve iletişim bilgileri elde edilmekte ve işlenmektedir.
 • Reklam, kampanyalara ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla ticari elektronik iletiler ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ve 6563 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6’ da yer alan istisnalar haricinde madde 5’de düzenlediği şekilde tarafınızca veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden onay vermeniz halinde gönderilebilecektir.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla online toplantılar yapılmakta ve bu online toplantılarda video konferans hizmeti sunan yurtdışı merkezli platformlar kullanılmaktadır. Bu platformlar üzerinden online toplantılara katılabilmeniz için ad soyad, e-posta adresi ve telefon numaranız ile ilgili video konferans hizmeti sunan platforma kayıt olmanız gerekmektedir. Online toplantılar sırasında görsel ve işitsel kaydınız ilgili video konferans platformu tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir. Video konferans platformu tarafından elde edilen kişisel verileriniz Şirketimize aktarılmamaktadır.
 • Whatsapp ile iletişim kurmanız durumunda kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Whatsapp adlı uygulama üzerinden Şirketimize mesaj göndermeniz halinde kişisel verileriniz elde edilmekte ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız kapsamında işlenmektedir. 

Önemli Not: Whatsapp üzerinden kurulan iletişimlerde yurtdışı servis sağlayıcılarının kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz yurt dışında çıkmakta ve bilgilerinizin güvenliği açısından risk teşkil edebilmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği açısından kurumsal mail adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.


Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla;

(1)İş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda grup şirketlerle, müşteri, iş ortağı ve tedarikçilerle,

(2) Bilişim hizmeti aldığımız (web hosting, yedekleme, üçüncü kişi aracı ödeme firmaları) yurt dışı hizmet sağlayıcılarına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında, 

(3)Finans ve muhasebe işlemlerinin yapılması kapsamında banka, mali müşavir, ilgili entegretör firmaya,

(4) Kanunu yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları, denetçilere, danışmanlara,

(5) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında danışman avukata, adli ve idari makamlara,

(6) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve sair mevzuatlar kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki şartına dayanarak İş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketleriyle, 

(7) İş faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı müşterilere ve iş ortaklarına,

(8) Şirket içerisinde bulunan kişisel verilerin yedeklenmesi için KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında yurtdışı bulut bilişim şirketine,

(9) Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında yurtdışı hizmet sağlayıcılarına,

(10)İş faaliyetlerinin yerine getirilmesi, tanıtım pazarlama çalışmaları kapsamında online toplantıların yapılması nedeniyle ilgili yurtdışı video konferans platformuna KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında aktarılmaktadır.

(11) Giriş ve çıkışların kontrol edilmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlar kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri arıza durumlarında danışman firma tarafından takip edilebilmektedir.

(12) Whatsap ile elde edilen kişisel verileriniz, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında Whatsapp Inc. şirketinin merkezinin yurtdışında (Amerika Birleşik Devletleri) olmasından dolayı yurtdışına aktarılabilecektir.  


İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli tedarikçimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “https://tamadres.com” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Yukarıda yer alan Tedarikçi Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal TAM ADRES’e bildireceğimi taahhüt ederim. 


Ad-Soyad:

Tarih:

İmza:
TEDARİKÇİ AÇIK RIZA BEYANI


TAM ADRES ELEKTRONİK TİCARET VE YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“TAM ADRES” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak Tedarikçi Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgilendirildim.  İş bu Aydınlatma Metni doğrultusunda, Açık Rıza Konusu

Onay

Veriyorum

Onay

Vermiyorum

Reklam ve tanıtım amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesine aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında elde edilmesi ve hizmet alınan yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle,

Bilişim hizmeti kapsamında yurtdışı hizmet sağlayıcılarla aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına özgür irademle

Yurtdışı merkezli telefon uygulamalarının (Whatsapp) kullanılması nedeniyle yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle,

Online toplantıların yapılabilmesi amacıyla yurtdışı video konferans platformlarına aktarılmasına özgür irademle


Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: