İdari Yargılama Hukuku

Birinci Bölüm İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- Genel Olarak Hukukun Kaynakları II- İdari Yargılama Hukukunun Kaynakları İkinci Bölüm İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİK...
-5%

İdari Yargılama Hukuku

ISBN:9786053276043
Kağıt:1. Hamur
Kapak:Karton
Özel Fiyat 39,59 ₺ Regular Price 41,67 ₺
Stokta yok
%5 İndirim
%5 İndirim
Açıklama

Birinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I- Genel Olarak Hukukun Kaynakları
II- İdari Yargılama Hukukunun Kaynakları

İkinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ
I- Genel Olarak
II- Yazılılık ve Evrak Üzerinde İnceleme İlkesinin Geçerli Olması
III- Kendiliğinden (Re’sen) Araştırma İlkesinin Geçerli Olması
IV- Basit ve Az Masraflı Olması
V- Savcılık Kurumunun Bulunması

Üçüncü Bölüm
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN 
YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ
I- Genel Olarak
II- İdarenin Yasama Organı Tarafından Denetlenmesi
III- İdarenin Yürütme Organı Tarafından Denetlenmesi
IV- İdarenin Bağımsız Kuruluşlar Tarafından Denetlenmesi
V- İdarenin Kendisi Tarafından Denetlenmesi
VI- Kimi İdari Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Öngörülen Özel Yöntemler

Dördüncü Bölüm
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ
I- Genel Olarak
II-İdari Uyuşmazlıkların Adli Yargı Yerleri Tarafından Çözümlenmesi
III- İdari Uyuşmazlıkların İdari Yargı Yerleri Tarafından Çözümlenmesi
IV- İdari Uyuşmazlıkların Yargı Yerleri Tarafından Çözümlenmesine Getirilen Kısıtlamalar
V-İdari Uyuşmazlıkları Çözen Yargı Yerleri Ve Mensuplarına Sağlanan Güvenceler
VI- Kimi İdari Uyuşmazlıkların Özel Yargı Yerlerince Çözümlenmesi

Beşinci Bölüm
İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ADLİ YARGI YERLERİ İLE İDARİ YARGI YERLERİ ARASINDA ORTAYA ÇIKAN GÖREV 
(YARGI YOLU) UYUŞMAZLIKLARI
I- Genel Olarak Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Bu Amaçla Kurulmuş Olan Yargı Yerleri (Yargı Düzenleri)
II- Çözümü Adli Yargı Yerlerinin Görevinde Olduğu Kabul Edilen İdari Uyuşmazlıklar
III- Adli Yargı Düzeni ile İdari Yargı Düzeni Arasında Ortaya Çıkan Görev ve Hüküm Uyuşmazlıklarının Çözümü

Altıncı Bölüm
İDARİ YARGI DÜZENİ
I- İdari Yargı Sisteminin Ortaya Çıkışı
II- İdari Yargı Teşkilâtı (İdari Yargı Yerleri)
III- İdari Yargı Yerlerinin Yetkisine İlişkin Kurallar ve Bu Konuda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü

Yedinci Bölüm
İDARİ DAVA TÜRLERİ
I- Genel Olarak Dava Türleri
II- Türk Hukukunda İdari Dava Türleri
III- Fransız Hukukunda İdari Dava Türleri

Sekizinci Bölüm
İPTAL DAVALARI
I- İptal Davalarının Nitelikleri
II- İptal Davalarının Tarihsel Gelişimi
III- İptal Davalarının Konusu
IV- İptal Davalarının Önkoşullar ve Esastan Kabul Şartları
VI- İptal Davası Hakkında Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları

Dokuzuncu Bölüm
TAM YARGI DAVALARI
I- Tam Yargı Davalarının Nitelikleri
II- Tam Yargı Davaları ile İptal Davalarının Benzer ve Farklı Yönleri
III- Tam Yargı Davalarının Tarihsel Gelişimi
IV- Tam Yargı Davalarının Konusu
VI- Tam Yargı Davalarının Türleri
VII- Tam Yargı Davalarının Önkoşullar (Dava Şartları) Yönünden ve Esastan Kabul Şartları
VI- Tam Yargı Davası Hakkında Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları

Onuncu Bölüm
DAVA AÇMA SÜRELERİ
I- Dava Açma Süreleri ve Hukuki Niteliği
II- Dava Açma Süreleri ile İlgili Esaslar

Onbirinci Bölüm
DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE
İLK İNCELEME
I-Davanın Açılması

Onikinci Bölüm
DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI
I- Davanın İncelenmesi
III- Davanın Karara Bağlanması (Hüküm, Karar Verilmesi)

Onüçüncü Bölüm
KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
I- Genel Olarak
II- İptal Davasının Kabulüne İlişkin Kararların Yerine Getirilmesi
III- Tam Yargı Davasının Kabulüne İlişkin Kararların Yerine Getirilmesi
IV- Açıklama Ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi

Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI (KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)
I- Kanun Yollarına İlişkin Genel İlkeler
II- Olağan Kanun Yolları
III- Olağanüstü Kanun Yolları

Onbeşinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
I- Yargılama Giderleri
II- Adli Yardım

Yazar Gürsel Kaplan
Yayınevi Ekin Basım Yayın
Barkod 9786053276043
Cilt Durumu Ciltsiz
Kağıt Türü 1. Hamur
Kapak Türü Karton
Yayın Dili Türkçe
Sayfa Sayısı 532
Basım Tarihi Ocak 2018
Kaçıncı Baskı 3.Baskı
Son Basım Tarihi Ocak 2018
Ebat 16,5 X 23,5
Yorumlar

Okurlarımız Bunları da Beğendi