Bugün 28 kisi bu ürünü görüntüledi

Hukuk Felsefesi

1. Hamur
Kapak: Karton
64,00 ₺
Stokta Yok

395 TL ve üzeri standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!


Kategoriler

Puanınız

1. BİLİM, FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ 
I. BİLİM
A. Bilimsel bilgi aynı konu ya da konu alanına yönelmiştir.
B. Bilimsel bilgi genel olarak geçerli bilgidir.
C. Bilimsel bilgi objektiftir.
D. Bilimsel bilgi sistematiktir. 
II.BİLİMİN NİTELİĞİ VE DEĞERİ
Doğa Bilimleri - Sosyal Bilimler Ayrımı 
1.Natüralist (Doğalcı) Yaklaşım
2.Yorumcu Yaklaşım 
3.Eleştirel Yaklaşım 
III.BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİSİ 
OKUMA PARÇASI I 
OKUMA PARÇASI II
IV.FELSEFE 
A. Felsefenin Niteliği 
B. Felsefenin Bölümleri
1.Ontoloji (Varlık Felsefesi) 
2.Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)
3.Aksiyoloji (Değer Felsefesi) 
C. Felsefe Yapmanın Koşulları
1.Psikolojik Koşul
2.Ahlâki Koşul 
3.Mantıksal Koşul 
4.Felsefenin İçerik Yönünden Bir Ön Koşula Bağlanamayacağı Koşulu
OKUMA PARÇASI III
V. HUKUK FELSEFESİ
A. FELSEFEDEN HUKUK FELSEFESİNE GEÇİŞ
B. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ
Genel Olarak
1.Hukuk Felsefesinin Teorik Önemi
2.Hukuk Felsefesinin Pratik Önemi 
C. HUKUK FELSEFESİNİN YAKIN ÇALIŞMA ALANLARIYLA İLİŞKİSİ
1.Hukuk Felsefesi-Genel Hukuk Teorisi İlişkisi 
2.Hukuk Felsefesi-Hukuk Sosyolojisi İlişkisi 
3.Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi İlişkisi 
§ 2. HUKUK FELSEFESİ TARİHİ: BÜYÜK DÜŞÜNCE AKIMLARI İÇİNDE HUKUK FELSEFESİNİN GELİŞİMİ
I. KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNDE HUKUK FELSEFESİ
Genel Olarak
A. Sofistler 
1.Protagoras
2.Gorgias
B. Sokratik Okul
Genel Olarak
1.Sokrates
a.Yaşamı
b.Sokrates’in Genel Felsefesi 
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
OKUMA PARÇASI IV
2.Platon 
a.Yaşamı
b.Platonun Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
c.1. Platon’un Devlet Kitabındaki Yaklaşımı
c.2. Platon’un Yasalar Kitabındaki Görüşleri
OKUMA PARÇASI V
OKUMA PARÇASI VI
3.Aristoteles
a.Yaşamı
b.Aristoteles’in Genel Felsefesi 
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
OKUMA PARÇASI VII
II.KLASİK ÇAĞIN SONA ERMESİ 
A. Epikuros
a.Yaşamı 
b.Epikuros’un Genel Felsefesi 
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
B. Klasik Çağ Düşüncesi ve Roma İlişkisi 
1.Cicero
a.Yaşamı 
b.Cicero’nun Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
III.ORTAÇAĞ FELSEFESİ 
A. Ortaçağ Felsefesinin Devlet ve Hukuk Anlayışı
B. Ortaçağ Felsefesinin Özellikleri 
C. Thomas Aquinas
1.Yaşamı
2.Thomas Aquinas’ın Genel Felsefesi 
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı
D. Genel Olarak İslâm Felsefesi
Farabi 
a.Yaşamı
b.Farabi’nin Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
IV.RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ) DÖNEMİ
V. MODERN DÜŞÜNCE: YENİÇAĞ VE SONRASI
Yeniçağ Felsefesinin Hukuka Yansıması
1.Thomas Hobbes
a.Yaşamı
b.Hobbes’un Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
2.John Locke
a.Yaşamı
b.Locke’un Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
3.Jean Jacques Rousseau 
a.Yaşamı
b.Rousseau’nun Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
4.David Hume
a.Yaşamı
b.Hume’un Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
5.Immanuel Kant
a.Yaşamı
b.Kant’ın Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
VI.TARİHÇİ HUKUK OKULU
Friedrich Carl Von Savigny
1.Yaşamı
2.Hukuk ve Devlet Anlayışı
VII.FAYDACI ANGLO-SAKSON YAKLAŞIMI
A. Jeremy Bentham
1.Yaşamı 
2.Bentham’ın Genel Felsefesi
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı
B. John Austin 
1.Yaşamı
2.Austin’in Genel Felsefesi
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı 
VIII.G. W. F. HEGEL 
A. Yaşamı
B. Hegel’in Genel Felsefesi
C. Hukuk ve Devlet Anlayışı
IX.HANS KELSEN
A. Yaşamı
B. Kelsen’in Genel Felsefesi
C. Hukuk ve Devlet Anlayışı
X. DOĞAL HUKUKUN RÖNESANSI
Gustav Radbruch
1.Yaşamı
2.Radbruch’un Hukuk ve Devlet Anlayışı 
XI.HUKUKSAL REALİZM
A. Amerikan Realizmi
Karl Llewellyn
a.Yaşamı 
b.Hukuk ve Devlet Anlayışı
B. İskandinav Realizmi 
Stig Jorgensen
a.Yaşamı
b.Jorgensen’in Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı 
XII.H. L. A. HART
A. Yaşamı
B. Hart’ın Genel Felsefesi 
C. Hukuk ve Devlet Anlayışı 
XIII.RONALD DWORKIN
A. Yaşamı
B. Dworkin’in Genel Felsefesi
C. Hukuk ve Devlet Anlayışı
XIV.FENOMENOLOJİK HUKUK ANLAYIŞI
Edmund Husserl
1.Yaşamı 
2.Husserl’in Genel Felsefesi
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı
XV.YENİ HUKUK YAKLAŞIMLARI
OKUMA PARÇASI XXXIII 
A. John Rawls
1.Yaşamı
2.Rawls’un Genel Felsefesi
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı
B. Robert Nozick
1.Yaşamı
2.Nozick’in Genel Felsefesi
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı
C. Lon L. Fuller
1.Yaşamı
2.Genel Felsefesi
3.Hukuk ve Devlet Anlayışı
D. Eleştirel Yaklaşımlar
1.Michel Foucault
a.Yaşamı
b.Foucault’nun Genel Felsefesi
c.Hukuk ve Devlet Anlayışı
2.Feminist Hukuk Doktrini
3. PROBLEMATİK HUKUK FELSEFESİ
I. HUKUK ONTOLOJİSİ
A. Hukuk Nedir Sorusu ve Bu Sorunun Soruluş Nedeni
B. Hukukun Ontolojik Kavranmasının Yol Açtığı İkili Temel Ayrım
1."Özcü” Hukuk Anlayışı
2."Biçimci” Yaklaşımlar
C. Üçüncü Bir Yol Olabilir mi?
D. Hukukun Fonksiyonları Açısından Kavranması
II.HUKUK EPİSTEMOLOJİSİ
A. Bilginin Niteliği
1.Hukuksal Bilginin Niteliği
2.Hak Kavramı
3.Hakların Kullanılması
B. Hukuk-Mantık İlişkisi
1.Hukuksal Sınıflandırmayla Epistemolojik Sorunların Aşılması Yolları
2.Normlar Hiyerarşisi
3.Pratik Uygulama Olarak Hukuksal Akıl Yürütme
4.Hukukun Yorumlanması 
5.Normun Yapısal Analizi ve Yorum Arasındaki Farklar 
C. Yasaya Uygunluğun Sağlanması
1.Geçerlilik
2.Etkinlik 
3.Adalete Uygunluk
D. Uzlaşma Olarak Hukuk
III.HUKUK AKSİYOLOJİSİ
A. Bir Değer Yaşantısı Olarak Hukuk
1.İrade Özgürlüğü Sorunu
2.Ödev ve Sorumluluk Kavramları
3.Hukuk Kuralları-Ahlâk Kuralları İlişkisi
B. Hukuk-Ahlâk İlişkisi ve Sınır Problemleri
1.Hukuk-Ahlâk İlişkisi
2.Hukuk-Ahlâk İlişkisinde Sınır Problemleri 

 

  • Kapak Türü: Karton
  • Yayın Dili: Türkçe
  • Sayfa Sayısı: 534
  • Basım Tarihi: Ekim 2018
  • Kaçıncı Baskı: 5.Baskı
  • Son Basım Tarihi: Ekim 2018
  • Ebat: 19 X 27

Yazarın Diğer Kitapları
Okurlarımız Bunları da Beğendi