Bugün 17 kisi bu ürünü görüntüledi

Göbeklitepe.Endüstri 4.0'a Eğitim Çalışmaları

190,00 ₺ Yayıncı Liste Fiyatı : 200,00 ₺

3 İş Günü İçinde Kargoda

395 TL ve üzeri standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!


Puanınız

Birinci Bölüm
Öğretmen Adaylarının Ders Dışı Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

İkinci Bölüm
Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi

Üçüncü Bölüm
Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Algılanan Örgütsel Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki

Dördüncü Bölüm
Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Hakkında Nitel Bir Değerlendirme

Beşinci Bölüm
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetiminde Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Altıncı Bölüm
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yedinci Bölüm
Dönüştürücü Liderliğin Prososyal Örgütsel Davranış Üzerine Etkileri: Türkiye Spor Federasyonları Örneği

Sekizinci Bölüm
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kişilik Tipleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Dokuzuncu Bölüm
Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri İle Öz Yeterliği Arasındaki İlişki

Onuncu Bölüm
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dersi Sevdirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

On Birinci Bölüm
Türkiye’de 2004-2017 Yılları Arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Ve Öğretimi Alanında Yapılmış Doktora Tez Çalışmalarının Konu Alanı Olarak İncelenmesi

On İkinci Bölüm
Stratejik Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

On Üçüncü Bölüm
Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Görüşlerin İncelenmesi

On Dördüncü Bölüm
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi

On Beşinci Bölüm
Okul Öncesi Öğrenci Velilerinin Öğretmen Memnuniyet Düzeylerinin Analizi

On Altıncı Bölüm
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Öğretmenlere Tavsiye Edilen Kitapların Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkılarına Yönelik Bir Analiz

On Yedinci Bölüm
Sınıfta Öğrencı Motivasyonunu Sağlayan Etmenler Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

On Sekizinci Bölüm
İkili Öğretim Veren Okullarda Çalışan Öğretmenlerin İkili Öğretime İlişkin Görüşleri

On Dokuzuncu Bölüm
Örgütsel Mutluluk İle Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yirminci Bölüm
Öğretmenlerin Okumaya Karşı Tutumları İle Etkili İletişim Becerileri Arasındaki İlişki

Yirmi Birinci Bölüm
İlkokullarda Yetiştirme Programına İlişkin Programı Uygulayan Öğretmenlerin Görüşleri Ve Karşılaşılan Sorunlar

  • Kapak Türü: Karton
  • Yayın Dili: Türkçe
  • Sayfa Sayısı: 411
  • Basım Tarihi: Aralık 2019
  • Kaçıncı Baskı: 1.Baskı
  • Son Basım Tarihi: Aralık 2019
  • Ebat: 16 X 24

Yazarın Diğer Kitapları
Okurlarımız Bunları da Beğendi