-%20
Bugün 225 kisi bu ürünü görüntüledi

Yaklaşım Dergisi Sayı: 268 Nisan 2015

1. Hamur
Kapak: Karton
30,10 ₺ 37,62 ₺
Stokta Yok

95 TL ve üzeri standart teslimatlı siparişlerde kargo bedava!


Puanınız

GSS Prim Borcu Olanlar İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 30.04.2015 (E–Yaklaşım), Osman Özbolat

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılıkları ve Özellik Arz Eden Hususlar (E–Yaklaşım), Emin Ataş

Seçimler İçin İstifa Eden Kamu Görevlileri Boşta Geçen Sürelerini Hizmetten Saydırabilir mi? (E–Yaklaşım), Cemil Uzun

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar 1 Nisan’dan İtibaren Sigortalı Yapılacak (E–Yaklaşım), Ahmet Ağar

5510 Sayılı Kanuna Göre Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Ödeneklere İlişkin İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Öngörülen Haklar Nelerdir? (E–Yaklaşım), Ataman Yılmaz

Torba Kanun Tasarısıyla, Özel İstihdam Bürolarına Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Veren Düzenleme Geliyor (E–Yaklaşım), Raşit Ulubey

Çalışma Süresinin Tespiti Amacıyla İşyerinde Parmak İzi Takip Sistemi Yasal mı? (E–Yaklaşım), Cumhur Sinan Özdemir

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Alan Kişi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanır mı? (E–Yaklaşım), Gökhan Bedir

Son Veriler Işığında Ücret Garanti Fonu Esasları (E–Yaklaşım), Şevket Tezel

Müşteri Memnuniyetsizliği Nedeni ile Yapılan Fesihler Geçerli Fesih Olarak Değerlendirilir (E–Yaklaşım), Vedat İlki

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamasında Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesi (E–Yaklaşım), Akın Şimşek

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Torba Yasa’nın Getireceği Yeni Düzenlemeler (E–Yaklaşım), Mehmet Uğur

Kamu Harcamaları–Büyüme İlişkisine Farklı Bir Örnek: Bir Refah Devleti Olarak İsveç (E–Yaklaşım), Mehmet Tunçer

2022 Engelli Aylığının Nasıl Artabileceğinin Açıklanması (E–Yaklaşım), Derda Akcan

Haksız Rekabeti Önlemek mi? (E–Yaklaşım), Yalçın Önder

Hukuka Aykırı Amaçlar İçin SGK’ya Ödenen Primler ve İlgilileri Hakkında Yapılacak İşlemler (E–Yaklaşım), Fazıl Kara

Tevkifat İşlemlerinde KDV İadesi–I, Nuri Değer

Vakıf Üniversitelerinin Damga Vergisi, Harç ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti, Ahmet Erol

Vergi Mükelleflerinin Performanslarının Kamu Alımlarına Etkisi: Vergi Matrahının Seçim Kriteri Olarak Kullanılması, Mustafa Çolak

Yurtdışına Gönderilen Personele Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi–II, Tahir Erdem

Vergi Kayıtlarını Özel Şekilde Saklama Zorunluluğu, Erhan Gümüş

Meslek Mensuplarının Sorunlu Unvan Kullanımları, Hasan Aykın

Vergi Gelirleri Yeterince Arttı mı?, Haldun Darıcı

Personele Konut Tahsis Edilmesine İlişkin Vergisel Özellikler, Mehmet Maç

Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması, Mehmet Emin Akyol

Düşük Bedelli Fatura Düzenlemenin Kaçakçılık Suçu Açısından Değerlendirilmesi, Arif Bayram

Tazminat Ödemelerinde Suç veya Kusur–I, Fuat Usta

Peştamallıklara Kur Farkı ve Faiz Gideri Eklenmek Suretiyle Amortisman Ayrılabilir mi?, Yasin Özyolcu

İrtifak Hakkı Tesisinde KDV Uygulaması, İlyas Meriç

Cebri İcra, İzale–i Şuyu, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Tasfiye Gibi Nedenlerle, Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması, Altar Ömer Arpacı

Almanya’da Mukim Şirketlerin Türkiye’deki Şubelerinin Şube Kazançlarının ve Şubelerin Ana Merkeze Aktardıkları Tutarın Vergilendirilmesi Esasları, Levent Başak

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurt İçinden Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalarca Yapılan Teslim ve İthalata İlişkin KDV, İbrahim Ercan

Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, İlhan Çetin, Özge Öğün

Nakliyecilikte Kullanılan Taşıtların Çalınmasında, Kullanılmaz Hale Gelmesinde, Kişilerin Tasarrufundan Çıkmasında Tereddütlü Durumlar, Mustafa İnanç

Sat ve Geri Kiralama İşleminde Vergiyi Doğurmayan Olay, Şaban Küçük

Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Ayrılan Sabit Kıymetin Satışından Doğan Kârın, Ticari Mal Satan ve Üretim Yapan İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi, Ferhat Fahran

Müşterilerce Kazanılan Para Puanların KDV Matrahına Etkisi, Ali Çakmakcı

Yabancıların Türkiye’deki Gayrimenkul İşlemlerinin Vergisel Boyutu–I, Şenol Turut

Gayrimenkul Satış İşlemlerinin Emlak Vergisi Kanunu Uyarınca Değerlendirilmesi, Murat Batı

Üniversitelere Yapılan Ayni Bağışların Mali Mevzuat Karşısındaki Durumu, Yılmaz Sezer

Kıdem Tazminatında Kıdemin ve Tazminatın Hesaplanması, Müjdat Şakar

Kısmi Süre ile Çalışan İşçilerin Hizmet Borçlanması, Celal Tozan

Dul ve Yetim Kadınlara Ölüm Aylığı Bağlanması, Murat Göktaş – Murat Özdamar

AVM İnşaatlarının Asgari İşçilik Tutarlarının Hesaplanması Sırasında Yapı Sınıfı ve Gruplarının Belirlenmesi Sorunu, Harun Ordu

Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi, Cengiz Büyükbirer

Mazeret İzni Verilen İşçiye Ücret Ödenir mi?, Umut Topcu

Kimler Evde Bakım Ücreti Alabilir?, Mehmet Mankal

Sezonluk Olarak Çalışan Turizm İşçilerinin Hakları, Ersin Umdu

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısının Doğum Yapanlara Getirdikleri, Arif Temir

Kadın İşçi ve Gazeteciler Açısından Analık Hali ve Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Ali Kemal Terzi

İşverenin Kendisi Risk Değerlendirmesi Hazırlayabilir mi?, Recep Güner

İşçinin Hastalığı Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi, Cem Baloğlu

İşveren Vekilleri Fazla Mesai Alamaz mı?, Abdurrahman Çalık

Zincirleme İş Sözleşmesi, Müslim Demir

Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Sigortalılığı Nasıl Olacak?, Esra Ceyhun

e–Bildirgede İşe Giriş ve Çıkışlara Dikkat, Eyüp Sabri Demirci

Reddi Miras Aylık Bağlanmasına Engel midir?, Fahri Mahir Dündar

Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Coşkun Bilgin

Yapı Müteahhidinin Prim Borçlarından Dolayı Kat Maliklerinin Sorumluluğu, Erden Çakar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Hak Sahiplerine Bağladığı Ölüm Aylığını Üçüncü Kişilere Rücu Etmesi Mümkün mü?, Reşat Merttir

Sigortalıların Raporlu Oldukları Dönemlerde Kendileri ve İşverenlerinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?, Kemal Akyol

Borçlarından Dolayı Mahkeme İdaresi Altında Bulunmak ve İflasın Ertelenmesi Kararı, Mahmut Yavaşi

Ticaret Şirketleri Açısından Geçerli Birleşme Halleri, Ufuk Ünlü

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı, Özdem Satıcı Toprak

Ticaret Sicili Yönetmeliği Uyarınca YMM veya SMMM’lerce Rapor Düzenlenmesi Gereken Ticari İşlemler, Mustafa Yavuz

Dünyada Kamu Alımları Sistemi, Murat Özkan

Mahkemelerce Dava Sonunda Takdir Olunan ve Kaybeden Tarafa Yüklenen Vekâlet Ücreti: Niteliği, Aidiyeti, Adalete Uygunluğu ve Vergileme Sorunları–I, Nadir Öztürk

Vergi Davalarında Tarafların Savunma ve Cevap Verme Mecburiyetleri, Mehmet Yaşin

Kronikleşen Vergi İhtilaflarının Analizi, Neden Olduğu Problemler ve Çözüm Yolları–I, Fatih Kaya, Mehmet Fatih Gür

6552 Sayılı Yasa SGK’ya Aleyhine Açılacak Davalarda Kuruma Başvurma Zorunluluğu Getirdi, Vakkas Demir

Mükellef Rıza Göstermedikçe Vergi Dairesinde Tebligat Yapılamaz, Nazlı Gaye Alpaslan

  • Yayın Dili: Türkçe
  • Sayfa Sayısı: 318
  • Basım Tarihi: Nisan 2015
  • Kaçıncı Baskı: 1.Baskı
  • Son Basım Tarihi: Nisan 2015
  • Ebat: 16 X 24

Yazarın Diğer Kitapları
Okurlarımız Bunları da Beğendi