https://tamadres.com/media/magefan_blog/en-iyi-felsefe-kitaplari.jpg

Felsefeye İlgi Duyan Herkesin Kitaplığında Olması Gereken Felsefe Kitapları

Merve Kekeve
Ekleme Tarihi: Mayıs 17, 2023

Siz de felsefeye ilgi duyuyor fakat hangi kitapları okumanız gerektiğine karar veremiyor musunuz? O zaman doğru adrestesiniz. 


tamadres olarak felsefeye ilgi duyan herkesin okuması gereken felsefe kitaplarını derledik. Keyifli okumalar!


İlkçağ Felsefe Tarihi


Yeni kapak ve gözden geçirilmiş içeriğiyle İlkçağ Felsefe Tarihi, Alfa Yayınları ile yeniden basılarak okurlarla buluştu. Ahmet Arslan; 5 ciltten oluşan İlkçağ Felsefe Tarihi serisinin ilk kitabında başlangıcından Sofistlere kadar olan dönemi, Yunan felsefesinin ortaya çıkışı, gelişimi ve belli başlı temsilcilerinin görüşleri üzerinden anlatıyor. İlkçağ Felsefe Tarihi serisinin ikinci cildi ise; Sofistlerden başlayarak Sokrates, küçük Sokratesçi okullar ve Platon felsefesini ele alıyor.


En güzel felsefe kitapları arasında yer alan serinin üçüncü cildi; hem ortaçağ İslam felsefesini hem de geç dönem Hristiyan ortaçağ felsefesi tarihi bakımından özel öneme sahip olan ‘’ İlk Öğretmen ‘’ Aristoteles’e ayrılmıştır. Helenistik dönemin Epikurosçuluk, Stoacılık ve Septiklik olarak bilinen üç okulu ise, dördüncü cildin konularıdır. İlkçağ Felsefe Tarihi serisinin beşinci cildi de, Roma döneminde yer alan Plotinos ve onun kurucusu olduğu Yeni Platonculuk ile ilk dönem Hristiyan Kilise Babalarının felsefi görüşlerine ayrılmıştır. 


Sokrates’in Savunması


Batıda felsefe tarihine yön veren başlıca düşünürlerden Platon, Sokrates’in Savunması eserinde gençlerin ahlakını bozmakla ve dinsizlikle suçlanan Sokrates’in ünlü savunmasına yer veriyor. Atina’nın önde gelenlerine yaptığı eleştirilerle düşman kazanan ve gençleri felsefî düşünmeye yönlendiren Sokrates, hakikati aramak uğruna ölümü de göze alır. 


Okunması gereken felsefe kitapları arasında gösterilen Sokrates’in Savunması, düşüncelerini özgürce ifade etmenin halen suç sayılabildiği günümüz dünyasında da güncelliğini hiç kaybetmeyecek bir eser. Bu eser, yaşadığı çağın koşullarını okura başarılı bir şekilde anlatmakla birlikte Atina demokrasisine de bir nevi eleştiri niteliğindedir. 
Batı Felsefesi Tarihi


İngiliz filozof, matematikçi ve tarihçi Bertrand Russell'ın 1945 yılında kaleme aldığı üç ciltten oluşan Batı Felsefesi Tarihi, Avrupa siyasal düşüncesine bugüne kadarki en açık ve korkusuz girişi gösteriyor. Batı felsefesini kendi içinde kapsayıcı ve keskinlikle işleyen seri, felsefe kitapları öneri listelerinde yer alıyor. Her sayfası sarsıcı, derin, komik, aykırı ve zeki fikirlerle dolu olan Batı Felsefesi Tarihi kitabını okudukça zihniniz ve ufkunuz genişleyecektir.


Pek çok eleştirmen tarafından en iyi felsefe giriş kitapları arasında yer alan eser, felsefeye ilgi duyan herkes tarafından okunmalı.
Felsefenin Tesellisi


Felsefenin Tesellisi; vatan haini suçlamasıyla yargılanmaya bile gerek görülmeden direkt zindana atılan ve idamını bekleyen Romalı filozof Boethius’un kader, özgür irade ve tanrısal öngörü üzerine sorgulamalarını içeren en önemli yapıtıdır. Pagan dünyanın düşünsel öğretileri ile ortaçağın Hristiyanlık düşüncesinin tam eşiğinde duran Romalı filozofun felsefeyle yaptığı iç hesaplamasına felsefenin kendi dilinden tanık olma şansını yakalayacağımız bir eser.


Antikçağ felsefesinden, yeni Platonculuktan ve Latin edebiyatından seçilen düşüncelerin seçkin bir karması ve filozofun gününe değin felsefe tarihinde başat rol oynayan Aristoteles’in ve Platon’un konuyla ilgili görüşlerinin şiirsel bir özeti. Felsefe kitap önerileri arasında yer alan Felsefenin Tesellisi kitabı altı bölümden oluşuyor ve her bölümde bir filozofun yaşamından ve yazdıklarından yola çıkarak ayrı bir sorun ele alınıyor. Toplum tarafından kabul görememenin tesellisi Sokrates’te, yeterince para sahip olamamanın tesellisi Epikürüs’te, düş kırıklığı yaşamanın tesellisi Seneca’da, kendini yetersiz hissetmenin tesellisi Montaigne’de, kırık bir kalbin tesellisi Shopenhour’da bulunuyor. Başkalarının yaşantısını kıskanarak acı çekenlere Nietzsche’yi öneriyor.

Sofie’nin Dünyası


Özellikle gençlere yönelik kitaplarıyla tanınan Norveçli felsefe öğretmeni Jostein Gaarder’ın kaleme aldığı Sofie’nin Dünyası kitabı, yayımlandığı günden beri felsefe alanında dersler vermeye devam ediyor. Mutlaka okunması gereken felsefe kitapları arasında yer alan bu kitap, felsefî konulara getirdiği yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla dünyada büyük yankı uyandırarak otuz milyondan fazla okura ulaşmıştır.


15. doğum gününü kutlamaya hazırlanan Sofie, bir gün posta kutusunda ‘’ Kimsin sen? ‘’ yazılı bir not bulur. Bu sorudan hareketle felsefe tarihinde sorulmuş tüm soru ve cevapları sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Gaarder, Umberto Eco’nun Ortaçağ teolojisini romanlaştırma gücünü bu kitabında felsefe alanında gösteriyor.


Metafizik


Metafizik; felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri ve hatta kimilerine göre en büyüğü olan Aristoteles’in içeriği, düzeni ve edisyonları bakımından en çok tartışılan eserleridir. Nedenler, ilkeler var olan, varlık gibi en temel meseleleri araştıran ve en çok okunan felsefe kitapları arasında yer alan bu eser, klasik dönemden günümüze kadar filozofların ve diğer araştırmacıların başvuru kaynakları arasında yer alıyor. 


‘’ Varlık nedir ve dünyada ne tür şeyler vardır? Şeyler nasıl var olmaya devam edebilir ve buna rağmen doğal dünyada bizim hakkımızda değişime uğrayabilir ve bu dünya nasıl anlaşılabilir? ‘’ sorular, kitabında merkezinde yatıyor.Meditasyonlar – Metafizik Üzerine Düşünceler


Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler adlı eserinde Tanrı’nın varlığını ve insan ruhu ile bedeninin birbirinden ayrı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Döneminin bilimlerine sağlam bir temel oluşturma kaygısıyla inzivaya çekilip kendini toplumdan soyutlayan bir filozofun içsel yolculuğunu konu alıyor. 


Descartes, eserin başından sonuna kadar sistemli bir kuşku yöntemiyle hareket eder ve bir başka deyişle doğru olarak bildiği ne var hepsini bir kenara bırakıp tüm temelsiz inançlarından ve önyargılarından arınarak yol alır. Tanrı, akıl, zihin, varlık, ruh gibi felsefesinin temel kavramları üzerine eğilerek okurlarını felsefî sorgulamaların içine çeken Meditasyonlar – Metafizik Üzerine Düşünceler eseri, en iyi felsefe kitaplarından biridir.
Ermiş


Halil Cibran’ın yüzden fazla dile çevrilen ve en çok bilinen eseridir Ermiş. Felsefeyi sevmeyenlere bile felsefeyi sevdirecek bu kitap, yeni başlayanlar için felsefe kitap listesinde yer alıyor. 12 yıl yaşadığı Orfalis şehrinden ayrılmak ve ülkesine geri dönmek üzereyken bir grup insan tarafından durdurulan Mustafa’ya çeşitli konular hakkında sorular sorulur. Evlilik, çocuklar, suç, ceza, özgürlük, yasalar, acı, zevk, mutluluk, dostluk, din ve daha pek çok konuda Mustafa’nın verdiği cevaplar, özellikle yetişkin okurların kulağına küpe olacak cinsten.


Aşk, evlilik, dostluk, ayrılık, arkadaşlık gibi konulara dair felsefî açıdan nasihatlerde bulunan Ermiş kitabı, bir dönem İncil’den sonra en çok satan kitap niteliği kazanarak pek çok okurun başucu kitabı olmuştur.


Leviathanİngiliz filozof ve siyaset kuramcısı Thomas Hobbes’un en iyi eseri olarak kabul gören Leviathan; bir din ve dünya devletinin oluşturulmasında bireyler arası toplumsal sözleşmeye verdiği önem ve ahlak kurallarını tamamen laik ve doğal bir temele oturtuşuyla dikkat çekiyor. İngiliz filozof, bu eserinde doğa yasalarından yola çıkarak ideal devletin oluşturulması yollarını gösteriyor ve aynı zamanda hem dinsel hem de toplumsal – eğitimsel nedenlerle çağının üniversite sistemini eleştiriyor. 


Hobbes’un siyasi tavrını ortaya koyduğu bu kitap, felsefenin siyasi kanadında önemli bir yer edinmiştir. Siyasal ve toplumsal karışıklığa ancak güçlü ve bölünmemiş bir hükümetin engel olabileceğini de dile getiren kitabı okumadığınız siyaset felsefesinde eksik kalacaksınız. 


Bu Blog’u Sosyal Medya’dan Paylaş